Kommande träffar

Hudsonklubben 40 år

Den 1-3 september är alla medlemmar välkomna till årsträffen, då vi ska fira klubbens 40-årsjubileum. Se information i Hudsontidningen!