Klubbens syfte

För att citera klubbstadgarna, så är Svenska Hudsonklubben en ideell förening av personer med intresse av fordon med anknytning till Hudson Motor Car Company. Klubbens målsättning är att tillvarata dessa intressen genom att bl a uppmuntra till att fordonen bevaras i sitt ursprungliga skick, ordna sammankomster, utge medlemstidning, samt skapa ökad förståelse för den kulturella sidan av fordonshobbyn.

Klubben startade som en sektion inom Motorhistoriska Sällskapet (MHS) 1971. Efter en sömnig tillvaro i slutet av 70-talet omstartades sektionen 1983 och har sedan dess varit i full gång. 1993 kände vi oss mogna att stå på egna ben och bildade då Svenska Hudsonklubben.

Verksamhet

I maj har vi vårträff i Norrtäljetrakten, och kring augusti en sommarträff kombinerad med årsmöte. Bilder från en del tidigare träffar finns under Evenemang i menyn. Under coronapandemin behövde träffarna tyvärr ställas in, och årsmötena hölls på nätet med hjälp av digitala mötesverktyg, men 2022 kom vi igång med ordinarie träffar igen.

Vår medlemstidning, Hudsontidningen, ges ut med ett nummer per år. Där kan du läsa om evenemangen vi genomfört, få renoveringstips, se gamla originalbilder och njuta av olika Hudsonrelaterade reportage. Därutöver kommer ett par mindre utskick med årsmötesinformation och annonser.

Medlemskap

Årsavgiften (för nordiska medlemmar) är 250 SEK. Avgiften betalas till PlusGirokonto 891113-3. Styrelsen och övriga funktionärer arbetar helt ideellt och avgifterna används uteslutande till de verksamheter som beskrivs ovan.

Ett medlemsskap i Svenska Hudsonklubben ger dig som gillar Hudsonbilar möjlighet att träffa likasinnade samt att få hjälp med bilen. Om du tycker att det här låter intressant, så kontakta någon i klubbens styrelse eller maila till hudsonsweden@gmail.com för mer info.