Hudsontidningen

Klubbens medlemstidning är i A4-format och omfattar ca 40 sidor. Den kommer ut en gång per år.

Tidningen innehåller bland annat:

  • Reportage från klubbträffar och resor
  • Hudson-relaterade artiklar
  • Renoveringstips
  • Annonser
Senaste numret av Hudsontidningen