Styrelsen

Här har ni oss som är ansvariga för de olika delarna i klubben!

Vid frågor eller funderingar kontakta gärna någon av oss eller
maila till Hudsonsweden@gmail.com

Styrelse-Ordförande

Per-Henrik Fogelström
070-3113913

Tidningsredaktör/Kassör

Ola Gunnarson
026-132912

Sekreterare

Anders Skogsdal
070-7226622

Vice Ordförande/Webredaktör

Charles T. Rambler 
0735-190185

Supleant

Kenneth Nilsson
076-7677717