MHRF inbjudan till digitala klubbmöten 4 och 6 maj 2021

21 april 2021


MHRF bjuder in till två digitala informationsmöten via mötesappen Teams, riktade till medlemsklubbarnas styrelserepresentanter.

  • 4 maj kl 19.00
  • 6 maj kl 10.00

I dessa möten medverkar kanslichef Malin Erlfeldt och förbundsordförande Kurt Sjöberg.

Fokus ligger på att informera om aktuella frågor för MHRF när det gäller kontakterna med med myndigheter och politiker. Vi berättar också grundläggande om förbundets organisation, ekonomi samt vad som händer på kansliet just nu. Det kommer även finnas utrymme för frågor och också erfarenhetsutbyte kring hur man hanterar klubbverksamhet i samband med pandemin. Vi har också möjlighet att svara på eventuella frågor om den enkätundersökning som nu skickats ut till alla medlemsklubbar.

Beräknad tidsåtgång för mötet är ca 1,5-2 timmar.

Anmälan sker via e-post till kansli@mhrf.se.

Ange:

  • vilket/vilka av mötena ni vill delta i
  • namn på deltagare
  • e-postadresser som möteslänken ska skickas till

Mer information om Teams finns här. Vi kommer även skicka ut en liten lathund tillsammans med möteslänken till de som anmäler sig. Dessa möten är ett test för MHRF, för att se hur det kan fungera med denna typ av digitala informationsmöten med medlemsklubbarna. Vi tror att det är ett bra komplement till fysiska möten även i framtiden.