MHRF klubbinfo 8 – 2021

17 juni 2021

Prioriterad information klubbstyrelsen, övriga klubbfunktionärer och klubbmedlemmar

Naturvårdsverkets vägledning, som ska stödja handläggare och inspektörer vid svenska myndigheter vid tillsyn av gränsöverskridande transporter av begagnade fordon, är allt annat än just det. Vägledningen har i stället bidragit till att Tullverket och länsstyrelserna i dag inte kan skilja ett importerat renoveringsobjekt från avfall! Läs mer i bifogat dokument.

Sommartider på MHRFs kansli

Under semesterperioden har MHRFs kansli som vanligt lägre bemanning, varför man kan räkna med lite längre handläggningstider. Eftersom vi fortsatt befinner oss i pandemin och till stor del jobbar hemifrån innebär detta också att pappersposten kontrolleras en gång per vecka. För snabbast handläggning kontakta oss via e-post samt uppmana och hjälp medlemmarna med en digital försäkringsansökan. Det går också bra att skanna in ansökan, protokoll och bilder och mejla till forsakring@mhrf.se. Övriga skannad post till förbundet kan mejlas till kansli@mhrf.se.

Telefontiderna mellan vecka 26-32 (28 juni-13 aug) kommer att vara följande:

Måndag-onsdag kl 9-11
Torsdag kl 13-15

Det går alltid bra att mejla försäkringsfrågor till forsakring@mhrf.se och övriga frågor till kansli@mhrf.se. Brevlådorna kontrolleras dagligen.

Påminnelse: Inför förbundsstämman

Motioner och medlemsavgift

MHRFs förbundsstämma är planerad den 16 oktober. Information om stämmans genomförande kommer när styrelsen tagit beslut, senast i samband med kallelsen och de första stämmohandlingarna i mitten av augusti.

Medlemsavgiften faktureras i början av september och baseras på det antal medlemmar klubben hade den 31 maj. Medlemsantalet ska enligt stadgarna anmälas till MHRF senast under juli månad. Detta sker i första hand genom inloggning på klubbsidan på mhrf.se. Saknas möjlighet att anmäla den vägen, maila till kansli@mhrf.se.

Medlemsklubb har möjlighet att skicka motioner till stämman, dessa ska tillställas styrelsen senast 90 dagar innan stämman. Motioner kan skickas till MHRFs kansli på Stenkilsgatan 5 i Hägersten eller till kansli@mhrf.se.