MHRF klubbinfo 9 – 2021

10 augusti 2021

Stämmohandlingar på gång

På fredag 13/8 kommer de första stämmohandlingarna att skickas ut via Klubbinfo till klubbarnas styrelser. Utskicket innehåller kallelse, förslag till verksamhetsplan och budget samt information från valberedningen. Resterande stämmohandlingar kommer att skickas i mitten av september.

Kansliets telefontider från 16 augusti

Måndag-onsdag, kl 9-11 och 13-15
Torsdag kl 13-15
Fredagar stängt

Vi kontrollerar givetvis våra e-postlådor kansli@mhrf.se och forsakring@mhrf.se varje dag.

Information om intyg och FIVA-pass

MHRF gör ett uppehåll när det gäller nya ansökningar om intyg för ursprungskontroll och registreringsbesiktning, till och med årsskiftet. Vi kommer dock att handlägga alla pågående ärenden och ärenden som inkommit före den 1 juli. Anledningen till beslutet sammanhänger med förbundets pågående utvecklingsprojekt, ett intensifierat arbete med myndighetskontakter samt vår ambition att arbeta av den obalans som har uppkommit under det senaste året när det gäller intyg för ursprungskontroll och registreringsbesiktning.

FIVA Identity Card kommer att utfärdas för deltagande i arrangemang enbart om ansökan inkommer i god tid innan sista anmälningsdag, som regel minst 2 månader innan.

MHRFs medlemsenkät

Vi vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla medlemsklubbar (86%!!!) som lämnade in svar på medlemsenkäten under våren. Svaren är nu sammanställda och kommer att presenteras i samband med förbundsstämman. Just nu pågår analys av resultatet.