MHRF klubbinfo 10 – 2021

13 augusti 2021

Stämmohandlingar, första utskicket

Bifogat finns:

Inga motioner eller medlemsansökningar har inkommit i år. Styrelsen har heller inga propositioner till denna stämma.

Anmälan till stämman sker med fördel via mhrf.se/anmalan, men det går också bra att ringa eller mejla oss. Se kallelsen för de uppgifter som krävs vid anmälan.

Det andra stämmoutskicket sker den 13 september och innehåller dagordning, verksamhetsberättelse med bokslut, valberedningens förslag samt program och teknisk information rörande den digitala stämman.

Medlemsavgift och administrationsbidrag

Fakturan på medlemsavgiften för verksamhetsåret skickas ut i början av september (31,53 kr per klubbmedlem). Den skickas till den fakturaadress som anges på klubbsidan på mhrf.se och baseras på det medlemsantal som finns angivet där. Inga ändringar av beloppet kan tyvärr göras efter att fakturan gått ut. Logga därför in och dubbelkolla att fakturaadressen och medlemsantalet är rätt. Medlemsavgiften ska vara betald innan stämman den 16 oktober för att klubben ska ha rösträtt.

Under september betalas också administrationsbidraget ut, baserat på det antal försäkringar som klubben har.