MHRF klubbinfo 11 – 2021

14 september 2021

Stämmohandlingar, andra utskicket

Bifogat finns:

Den 13 augusti skickades ett Klubbinfo med de första stämmohandlingarna: Kallelse, förlag till verksamhetsplan och budget samt information från valberedningen.

Anmälan till stämman senast den 1 oktober sker med fördel via mhrf.se/anmalan, men det går också bra att ringa eller mejla oss. Obs, upp till två delegater men endast en uppkoppling per klubb tillåts. Se kallelsen samt bifogat informationsblad för mer information samt de uppgifter som ska anges vid anmälan.

Testmöten erbjuds för anmälda delegater genomförs 7 oktober, se bifogat informationsblad för mer information.

Medlemsavgift och administrationsbidrag

Fakturan på medlemsavgiften för verksamhetsåret har skickats ut. Medlemsavgiften ska vara betald innan stämman för att klubben ska ha rösträtt. Meddela oss snarast om fakturan inte har kommit fram.

Administrationsbidraget, som är baserat på det antal MHRF-försäkringar som är tecknade via klubben, betalas ut under denna vecka.