MHRF klubbinfo 13 – 2021

7 december 2021 

Kansliets öppettider i jul och nyår

MHRFs kanslitelefon kommer under jul- och nyårsveckorna (20-31/12) att vara öppen måndag-onsdag kl 9-11. På grund av ledigheter kommer bemanningen att vara lägre, och handläggningstiderna kan därför bli längre.

Aktivitetsbidrag 2022

MHRF tar varje år emot ansökningar om aktivitetsbidrag från medlemsklubbarna. En av styrelsen fastställd summa fördelas till jubiléer, internationella träffar, andra särskilda aktiviteter samt till forskning och publikationer inom det fordonshistoriska området. Beviljade bidrag betalas ut i efterskott till evenemang som blev genomförda. En kort redogörelse samt konto för utbetalning ska skickas till kansliet. 

Skicka ansökan om aktivitetsbidrag med motivering till kansli@mhrf.se eller per post till adressen nedan, senast 10 februari.

Försäkringsbroschyren 2022, beställ senast 4 februari

Försäkringsbroschyren med information som gäller från den 1 maj kommer som vanligt att tryckas och skickas ut till klubbarna efter beställning. Broschyren distribueras under mars månad och beställs i första hand via inloggning på klubbsidan på mhrf.se. Observera att vi varje år nollställer siffrorna så att man alltid måste ange önskat antal broschyrer på nytt. På klubbsidan kan också särskild leveransadress för trycksaker anges. Denna nollställts inte så glöm inte att ändra denna vid behov. Vi behöver era beställningar och korrekta leveransadresser senast den 4 februari 2022 för att kunna gå vidare med tryck och distribution. Vid problem med beställning via klubbsidan, kontakta kansliet.

Givetvis kommer broschyren även att publiceras digitalt på www.mhrf.se samt skickas ut med klubbinfo i tryckformat för er som vill lägga in den i klubbtidning.

Fortsatt stopp för ursprungsintyg och rådgivning till hösten 2022

MHRF har sedan i somras haft uppehåll avseende utfärdande av ursprungsintyg (avser ursprungskontroll, registreringsbesiktning och teknisk identifiering). Vi vill nu informera om att stoppet förlängs till 1/10 2022. Under denna period kan vi inte hjälpa till med rådgivning eller avsluta pågående ärenden.

Orsaken till det förlängda stoppet är att vi väntar på att Transportstyrelsen ska publicera nya föreskrifter om ursprungskontroll och teknisk identifiering under våren, vilka sedan träder i kraft först under hösten. Under perioden däremellan ska MHRF och de som berörs se över rutiner, systemstöd och utbildning för att möta nya krav.

En positiv utveckling har påbörjats med Transportstyrelsens ursprungskontrollsenhet i Örebro rörande det absoluta kravet på registreringshandling i original. Men det kommer dröja innan praxis ändrats och ett avgörande moment är de kommande föreskrifterna och MHRFs fortsatta dialog.

MHRF har nu också pekats ut som sakkunnig i Naturvårdsverkets vägledning avseende import och export. Vad det i sak innebär kommer att fastställas i den fortsatta dialogen med Naturvårdsverket och Tullverket .

Samlat innebär detta att MHRF behöver se över det samlade arbetet med olika intyg, innan vi kan ta emot nya ansökningar och ge rådgivning.

Under tiden hänvisar vi till den information vi publicerat på mhrf.se/fordon.

Det går också bra att ringa till berörda myndigheter med frågor.

  • Ursprungskontroll: Transportstyrelsen i Örebro
  • Avfallsfrågor: Naturvårdsverket
  • Importfrågor: Handelskammaren och Tullverket

Gällande amatörbyggda fordon kan man också kontakta Testa och SFRO.

Vi önskar alla medlemsklubbar en god jul och ett gott nytt år!

Ordförandens årskrönika (tidigare länk, nu trasig)