MHRF klubbinfo 1 – 2022

5 januari 2022

Påminnelse 1: Aktivitetsbidrag 2022

MHRF tar varje år emot ansökningar om aktivitetsbidrag från medlemsklubbarna. En av styrelsen fastställd summa fördelas till jubiléer, internationella träffar, andra särskilda aktiviteter samt till forskning och publikationer inom det fordonshistoriska området. Vi hoppas såklart att pandemin ska lugna sig så att det ska gå att genomföra aktiviteter under året. Beviljade bidrag betalas ut i efterskott till evenemang som blev genomförda. En kort redogörelse samt konto för utbetalning ska skickas till kansliet. 

Skicka ansökan om aktivitetsbidrag med motivering till kansli@mhrf.se eller per post till adressen nedan, senast 10 februari. 

Påminnelse 2: Försäkringsbroschyren 2022, beställ senast 4 februari

Försäkringsbroschyren med information som gäller från den 1 maj kommer som vanligt att tryckas och skickas ut till klubbarna efter beställning. Broschyren distribueras under mars månad och beställs i första hand via inloggning på klubbsidan på mhrf.se. Observera att vi varje år nollställer siffrorna så att man alltid måste ange önskat antal broschyrer på nytt. På klubbsidan kan också särskild leveransadress för trycksaker anges. Denna nollställts inte så glöm inte att ändra denna vid behov. Vi behöver era beställningar och korrekta leveransadresser senast den 4 februari 2022 för att kunna gå vidare med tryck och distribution. Vid problem med beställning via klubbsidan, kontakta kansliet.

Givetvis kommer broschyren även att publiceras digitalt på www.mhrf.se samt skickas ut med klubbinfo i tryckformat för er som vill lägga in den i klubbtidning.

Anmälan öppen för Elmia påsken 2022

Trots risken för ökade restriktioner som kan påverka möjligheten att genomföra en mässa i påsk så planerar arrangören vidare och har öppnat anmälan till Bilsport Performance & Custom Motorshow i Jönköping. Som tidigare år finns historiska fordon och MHRF i hall C. Vid intresse att medverka som klubb, gå in på denna länk: http://www.custommotorshow.se/klubbanmalan

För att anmäla enskilda fordon, använd denna länk: http://www.custommotorshow.se/anmalan

Vid särskilda frågor och önskemål, kontakta gärna MHRFs kansli så tar vi frågan vidare till mässans projektledning.

För kännedom: Digitala fakturor från Folksam avseende MHRF-försäkringen

Folksam har gått över till digital information och fakturor via inloggning på Mina sidor på folksam.se. Man får alltså inga fakturor via brev om man inte begär detta. Vi har märkt att flera hört av sig till MHRF då de missat detta, varför vi väljer att uppmärksamma det. Sprid gärna informationen inom klubben.

För att ändra till pappersfaktura eller övriga fakturafrågor kontaktar man Folksam i Kramfors på 0612-853 50.

MHRF efterlyser varselvästar

Efter vår flytt har MHRFs kansli konstaterat att vi saknar gula varselvästar med MHRFs logga som lånats ut . Har ni dessa, är vi tacksam om de sänds åter till vårt kansli.