MHRF klubbinfo 5 / Försäkringsinfo 1 – 2022

6 april 2022

Nya rutiner avseende medlemskontrollen och ”den årliga listan”

Med anledning av GDPR har MHRF fått i uppdrag av Folksam att skapa nya rutiner för medlemskontrollen. Denna har hittills skett genom utskick av en lista till klubbarna där det framgår vilka medlemmar som har MHRF-försäkring. Denna lista kommer inte längre att skickas ut, och medlemskontrollen kommer att ersättas med en webbaserad lösning med säker inloggning i den nya hemsidan som snart lanseras. Vi återkommer med mer information när detta är klart att användas, sannolikt i höst. Fram tills detta är klart kommer medlemskontrollen att pausas.

Digitaliseringsbidrag 2022

Med anledning av den fulla digitalisering som MHRF genomgår avseende MHRF-försäkringen vill vi, utöver utbildning och fortbildning, stötta de klubbar som saknar tekniska hjälpmedel. Fram till och med den 31 december 2022 är det därför möjligt att ansöka om ett bidrag om 1500 kr (obs! fast belopp) för ett inköp för klubbens räkning. Vi rekommenderar en surfplatta som är både lätt att bära med sig och har en bra storlek på skärmen, men valet av enhet är klubbens då hemsidan kommer att fungera både på dator, mobil och surfplatta. Inköpet ska vara gjort under 2022 och till ansökan ska bifogas kopia på kvitto samt underskrift av klubbordförande. Obs! Använd bifogat ansökningsdokument.

Pilotprojekt med korttidsförsäkring för MC

Under 2022 kommer MHRF-försäkringen att genomföra ett test där klubbmedlem med MC äldre än 30 år kan ansöka om försäkring direkt via MHRFs hemsida, mejl eller telefon. Vid kontakt med MHRF skall namn, personnummer, registreringsnummer och ramnummer anges. Detta är ett led i förändringsarbetet och hur vi kan behålla MC-försäkringar vid ägarbyten.