MHRF stämmohandlingar 2022 – första utskicket

18 augusti 2022

Detta är första utskicket inför förbundsstämman den 22 oktober på Scandic Star i Sollentuna

Då vi precis bytt hemsida och de flesta klubbar inte hunnit uppdatera klubbuppgifterna på den nya hemsidan skickar vi denna information via adresslistan från vår gamla hemsida (ordförande, sekreterare, MHRF-kontaktperson och klubbadministratör). Informationen går dock även till de klubbadministratörer som idag finns inlagda i den nya hemsidan. Det kan därför hända att några nytillkomna saknas och att några får flera mail. Vi ber om överseende med detta och ber er säkerställa att handlingarna kommer era klubbstyrelser till del.

Glöm inte att också vidarebefordra handlingarna till era utvalda stämmorepresentanter.

Detta utskick innehåller följande bifogade dokument:

För kännedom har inga motioner inkommit.

Verksamhetsplanen skickas pga sin filstorlek i en lågupplöst version. En högupplöst variant kan fram till stämman hämtas på https://mhrf.se/forbundsstamman-2022/

Information om kommande utskick:

  • Fakturor för klubbarnas årsavgift för 2022–2023 skickas ut i början av september och baseras på aktuellt antal medlemmar per den 31 maj. Avgiften ska vara betald före stämman för att klubben ska ha rösträtt.
  • Senast 30 dagar före stämman tillställes medlemmarna:
    • Verksamhetsberättelse
    • Balans- och resultaträkning med förvaltningsberättelse
    • Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
    • Preliminärt program och dagordning