Kommande träffar

Vi kommer att ha ett fysiskt årsmöte i Forsbacka den 24 september 2022.

Om corona-restriktionerna återkommer blir det ett digitalt möte istället.

Se utskickad kallelse!